Alla hus behöver ventilation

 

 

 

De flesta hus som är byggda i modern tid har för dålig ventilation. Med dålig ventilation följer ökade koncentrationer av skadliga ämnen, oavsett om det gäller emissioner från byggnadsmaterial eller hushållskemikalier, mögelsporer och mykotoxinerradon, os eller damm. Ett enkelt sätt att förbättra ventilationen är att ha en permanent frånluftsfläkt monterad i ett våtutrymme som badrum eller eller tvättstuga. Med en varvtalsstyrd frånluftsfläkt kan fläkthastigheten anpassas så att ljudnivån blir komfortabel och nivån på ventilationen kan anpassas så att den dras ned vintertid när luftväxlingen ändå är relativt god och dras upp under vår, sommar och höst. Frånluftsfläkten skall vara aktiv hela tiden, dels för att våtutrymmen är fuktigare än övriga huset under dygnets alla timmar och dels för att ventilationen drar in frisk luft i hela huset.