Alla hus behöver ventilation

De flesta hus som är byggda i modern tid har för dålig ventilation. Med dålig ventilation följer ökade koncentrationer av skadliga ämnen, oavsett om det gäller emissioner från byggnadsmaterial eller hushållskemikalier, mögelsporer och mykotoxinerradon, os eller damm.

Många äldre hus byggdes med självdrag via en eldad varm skorsten. Temperaturskillnaden mellan ute och inne utgjorde ventilationen. Varm luft är lättare än kall och stiger i en uppvärmd skorstenskanal.

I och med att uppvärmningen nu har ändras till bergvärme, fjärrvärme och luftvärmepumpar har självdraget upphört i och med att skorstenen har blivit kall.  Självdraget kan emellertid återskapas och via det som benämns”förstärkt självdrag” eller mekanisk frånluft. Dvs reglerbar ventilationsfläkt som sätts på ovanpå skorsten eller en genomföring i tak.

Ett annat enkelt sätt att förbättra ventilationen är att ha en permanent frånluftsfläkt monterad i ett våtutrymme som badrum eller eller tvättstuga. Med en varvtalsstyrd frånluftsfläkt kan fläkthastigheten anpassas så att ljudnivån blir komfortabel och nivån på ventilationen kan anpassas så att den dras ned vintertid när luftväxlingen ändå är relativt god och dras upp under vår, sommar och höst. Frånluftsfläkten skall vara aktiv hela tiden, dels för att våtutrymmen är fuktigare än övriga huset under dygnets alla timmar och dels för att ventilationen drar in frisk luft i hela huset.