Energiförbrukning på vinden?

 

 

Vilken energiförbrukning kan jag räkna med på min oisolerade vind med TrygghetsVakten vindsavfuktare?

Med TrygghetsVakten Vind Classic är förbrukningen oftast 200-400 kwh per år räknat på en vind om 90 kvm. Ju mer läckage från boytan du har till vinden desto högre blir förbrukningen. För att minska läckage av fuktig inneluft från boytan till vinden rekomenderas en kontinuerlig till- och frånluftsanläggning i boytan.  Att i efterhand byta ångspärr i väggar och tak lönar sig sällan rent ekonomiskt om en vindsavfuktare från TrygghetsVakten är installerad.