Energiförbrukning för en avfuktare på vinden?

Vilken energiförbrukning kan jag räkna med  med avfuktaren TrygghetsVakten Vind Classic?

Med TrygghetsVakten Vind Classic är förbrukningen knappast märkbar med ca 250-400 kWh per år räknat på en vind om 100 kvm.

Ju mer varmluftsläckage från boytan du har till vinden desto högre blir förbrukningen. För att minska läckageget av fuktig inneluft från boytan till vinden rekommenderas en kontinuerlig frånluftsventilation som exempelvis vår fläktförstärkta självdragshuv för skorstenar FFS   för bästa resultat.

Hybridventilation från TrygghetsVakten

Hur mycket sparar jag jämfört med en sorptionsavfuktare?

En sorptionsavfuktare installerad på en vind ligger på ca 10 -15 gånger högre energiförbrukning. Dvs 2500-4000 kW/h år. Och detta oberoende av tillverkare.   Man kan undra varför det är en sån stor skillnad.  Det beror huvudsakligen av tre faktorer.

TrygghetsVakten Vind ger ett svagt övertryck som motverkar fuktig luft tränger upp från boytan.  Sorptionsavfuktaren skapar i de flesta fall ett undertryck som suger upp fuktig luft som måste avfuktas.  Varje person avger ca två liter vatten per dygn vilket kan för en familj innebära en hink med vatten per dygn som ska bort från en vind.Avfuktaren TrygghetsVakten Vind

TrygghetsVakten Vind använder sig av perioder av torr uteluft för att torka.  Är det fuktigt väder stänger ute den ute den fuktiga luften.  Sorptionsavfuktaren har inga sådana funktioner och går därmed miste om dessa naturliga torkmöjligheter.

TrygghetsVakten Vind Classic vet när mögel växer och är programmerad med ca 9000 variabler för att stoppa detta till så låg energiförbrukning som möjligt.  Sorptionsavfuktaren går i allmänhet efter en till två variabler, luftens relativa fuktighet och eventuellt temperatur.

Svaret är för en 100kvm villa med ett pris på ca två kronor per kWh sparar ca 4000-8000 kr / år att installera en TrygghetsVakten Vind Classic jämfört med en sorptionsavfuktare.

Önskas en offert på en avfuktare för vind?