Hus med kattvindar?

 

 

Jag har ett 1 och 1/2 hus med två kattvindar hur installerar jag TrygghetsVakten vindsavfuktare?

Ofta är det inte så stort problem med fukt i kattvindar då det ofta är mindre isolering i väggen in mot boytan än det är i bjälklaget på en normal vind. Detta gör att det läcker en del värme från boytan ut på kattvinden och på det sättet skyddar utrymmet genom genom cirkulation och torkande värme. Om du ändå har höga fuktvärden behöver du även skydda dessa utrymmen. I praktiken blir det ett TrygghetsVakten Vind Classic system för varje vind du behöver skydda. I vissa fall kan man nöja sig med TrygghetsVakten Vind Start.  På små kattvindar kan man även endast montera en värmeenhet om det inte finns ventiler att tillgå. 

Toppvinden hanterar man som en vanlig vind med en TrygghetsVakten Vind Classic.