Valmat tak?

 

 

Installera TrygghetsVakten Vind i hus med valmat tak

Ett valmat tak innebär att huset saknar gavlar. Istället för gavlar vinklas även gavelpartiet mot huset. Man började använda sig av valmat tak för att vindlaster mot huset blir lägre. Idag är det förmodligen i största omfattning en designfråga.

Att installera TrygghetsVakten Vind i hus med valmade tak fungerar utmärkt.  Till- och frånluft leds ut oftast i takfot eller huvar avsedda för tak. 

Valmat tak har i praktiken minst lika stora problem med fukt som ett konventionellt tak. Vid installation av TrygghetsVakten Vind blir förfarandet något annorlunda då huset saknar gavlar.  Det är inte något problem att få luften att transporteras ut ur vinden utan att få in luft som blir lite annorlunda.

Här kommer tre förslag på hur du kan lösa detta.

Om taket har ett stort takutsprång med takfotslåda.

Taktfotsutsprång är den biten av taket som sticker ut från fasaden och takfotslåda innebär att det byggts en låda under detta utsprång. Lådan skapar ett hålrum som går att komma åt från vinden.

Vid denna konstruktion kan du sätta in en ventil i takfotsutsprånget som vetter ner mot marken. På ventilen monterar du en flexislang som i sin tur ansluter på ljuddämparen och fläkten. Fläkten monteras enligt de normala instruktionerna.

Luft ut löser man genom att inte sätta igen all takfotsventilation utan sparar ca 10 cm på varje sida, så långt bort från fläkten som möjligt.

Om huset har en murstock med oanvända ventilationskanaler kan du ansluta fläkten i en av dessa. Viktigt är dock att täta noggrant så att luften tas in från utsidan och inte från boytan.

Om det inte passar med någon av dessa två alternativ så kan du montera en ventilationshuv på taket. Det är lite mer jobb och det är ett arbete som du inte bör göra själv. Anlita en byggnadsplåtslagare för detta då det är lätt att göra fel. En felmonterad takhuv håller inte tätt och det är en stor risk för en omfattande fuktskada på grund av inträngande regnvatten.