Så fungerar TrygghetsVaktens avfuktare för vind

Normalt varierar omgivningens fuktighet mycket under de perioder vindsutrymmen har som mest problem och därför räcker det ofta att bara kontrollera ventilation.

Skulle det ändock vara fuktigt ute så länge att det hinner ackumuleras skadliga mängder fukt på vinden så värmer TrygghetsVakten Vind utrymmet med hjälp av värmekabeln tills fuktigheten har gått ned. Genom att jämföra klimatet med groförutsättningarna hos de förekommande mögel – och rötsvampsorterna kan TrygghetsVakten Vind avgöra om det börjar närma sig risk för att mögel- eller rötsvampsporer kan börja växa. Endast då avfuktar TrygghetsVakten Vind med värmekabeln vilket minimerar energiåtgången.

Enkel uppskalning för större eller komplicerat byggda vindar

Det är enkelt att bygga ut din Trygghetsvakt med upp till två fläktar och obegränsat antal med värmepaket.

Avfuktare för vind med extra fläkt

Vilket kan vara lämpligt vid uppdelade eller större vindar.

Det kan även vara nödvändigt med extra fläktar eller värmeneheter om du har kattvindar (sidvindar) eller hus med valmade tak.

Ökad brandsäkerhet med TrygghetsVakten Vind/Classic på vinden i äldre och nyproducerade hus

Vindar med en öppen takfot får näst intill obegränsat med syre vid en brand.  TrygghetsVaktens vindavfuktare bygger på stängd takfot och behovstillförd ventilation.

Vid nyproduktion möjliggörs ökad brandsäkerhet genom att bygga med tätad takfot och TrygghetsVakten Vind Start/Classic. Detta innebär att brandceller understigande 400 kvm inte behövs byggas för att klara av fukt- och brandskyddsnormer.

Om elden klättrar på fasadens ytterpanel har den fri access in på vinden med ett i många fall explosionsartat förlopp.  Stängd takfot med en TrygghetsVakten Vindsavfuktare är därmed en säkrare konstruktionslösning.

För att stoppa syretillförseln vid en eventuell brand stänger dessutom TrygghetsVaktens vindsavfuktare ner ventilationen vid högre temperaturer.

Funktionen hos TrygghetsVakten Vind är alltså att avfukta vinden så mycket som möjligt när uteluften har lägre ånghalt än inne på vinden. Under perioder med ogynnsamt utomhusklimat skyddar TrygghetsVakten genom att inte ventilera utan övervakar istället klimatet.

Om det är nödvändigt för att förhindra fuktskador så värmer TrygghetsVakten utrymmet. När temperaturen stiger så sjunker den relativa fuktigheten eftersom den är direkt temperaturberoende. Varje grad som luften värms upp sänks den relativa fuktigheten med fem procentenheter.  På så sätt hindras mögel och rötsvamp från att etablera sig.

Systemet är extremt energisnålt. Den förmodade energiåtgången är ca en tiondel mot traditionella luftavfuktare som sorptionsavfuktare.

Sommartid ventilerar TrygghetsVakten Vind också om det är en värmeskillnad inne på vinden jämfört med ute.  Detta för att skapa ett lite behagligare inomhusklimat. Det har även visat sig att getingar som vill ha varmt och stilla inte trivs.

TrygghetsVakten Vind finns i två olika grundpaket.

TrygghetsVakten vind Start övervakar klimatet på vinden samt klimatet utomhus. När det är torrare luft ute än inne kommer TrygghetsVakten Vind att ventilera in torr luft. Detta ger kontrollerad ventilation och bra grundförutsättningar för en frisk och torr vind.

Avfuktare för enplanshus eller sidovind. Obs att TrygghetsVakten Vind Start enbart innehåller modul för kontrollerad ventilation. Kan kompletteras med värmekabelsmodul för utbyggnad i efterhand till TrygghetsVakten Vind Classic.

Klicka här för offert på installation!

TrygghetsVakten Vind Classic är i grunden samma system men är även utrustad med en värmekabel för avfuktning. Höjer kabeln temperaturen med bara en grad sänks luftfuktigheten med hela 5%.  Värmekabeln styrs på risken för mögelskador. Den går till exempel inte vid minusgrader på vinden eftersom att ingen mögeltillväxt sker vid dessa låga temperaturer.

När klimatet närmar sig vilkoren för att mögel och röta kan växa slår styrenheten i god tid på värmekabeln och värmer vinden tills risken är avvärjd.

Avfuktare för enplanshus med full vind där vinden är en stor volym. Byggyta upp till ca 120kvm. Består av modul för kontrollerad ventilation samt värmekabelsmodul.