Garanti sorptionsavfuktare DH4, DH2, och DH1

Gratulerar till att du har köpt en avfuktare med en av marknadens längsta garantier!

Garantiåtagande för DH4, DH2, DH1 sker enbart om samtliga anvisningar nedan följs. TrygghetsVakten reserverar sig för eventuella förändringar i tekniska specifikationer och detaljer. För samtliga avfuktare som marknadsförs under varumärket DH4, DH2, DH1 lämnas minst 3 år konstruktions-, fabrikations- och materialgaranti från inköpsdagen under förutsättning att den är installerad i ett EU-land eller Norge. Observera att för företag gällande kommersiell användning gäller ingen 4-års förlängning.

 • Förlängd garanti erbjuds vid köp av avfuktarna DH4 och DH2. Avfuktaren måste vara registrerad med serienummer på https://trygghetsvakten.se/garantier och registreringen måste ske senast sex månader efter inköpsdatum. Förlängd garanti erbjuds endast privatpersoner.
 • TrygghetsVakten åtar sig att under garantitiden avhjälpa eventuellt uppkomna fel, antingen via reparation eller genom utbyte av produkten.
 • Vid fel skall detta reklameras omedelbart.
 • Om köparen själv vill avhjälpa eventuella fel, står denne för kostnaderna. Garantiåtagande kommer då att upphöra per automatik.
 • Byte av filter skall ske två gånger första året och därefter varje år.  Dokumentation sker genom att spara använda filter eller fakturor från exempelvis certifierad TrygghetsVakten installatör.
 • Förvaringsmiljö: DH4, DH2, DH1 produkter ska vid förvaring förvaras i inomhusmiljö.
 • TrygghetsVakten ansvarar inte för fel som uppkommit vid en avvikelse från normal hantering, där onormal påverkan, såväl mekanisk eller miljömässig inträffat.
 • TrygghetsVakten ansvarar inte för eventuella fel vid installation, fel uppkomna p.g.a. elektriska spänningsvariationer, översvämning eller vattenbelastning.
 • TrygghetsVakten ansvarar inte för indirekta skador, d.v.s. skada på produkten, personskada, förmögenhetsskada, affärsförlust, skador som uppstått vid driftstopp eller liknande.
 • TrygghetsVakten ansvarar ej för ersättning vid eventuell ökad energiförbrukning orsakad av fel vid installation eller fel i produkten. Köparen är skyldig att fortlöpande kontrollerar energiåtgången efter installation.
 • Garantin täcker inte omständigheter skada som uppkommit på grund av gjorda anpassningar eller justeringar på produkten utan skriftligt tillstånd från TrygghetsVakten.
 • Felanmälan kan göras till installatör/återförsäljare med beskrivning av produktfelet, produktens serienummer, inköpsdatum och installationsdatum.

Om produkten återsänds till oss måste detta göras så att skador inte uppstår på produkten under transporten. Kunden ansvarar för produkten fram till dess att den har nått fram till TrygghetsVakten Sverige AB. Vi kan bara ta emot företagspaket, skicka inte postpaket (för uthämtning).

Företagspaketet ska innehålla följande för att ärendet ska behandlas:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefon nr samt e-mail
 • Beskrivning av fel.
 • Utdrag av e-mejlkonversation om sådan.

Felsökningsavgift på 500kr faktureras om det visar sig att produkten inte uppfyller ovan villkor eller visar sig fungera enligt våra specifikationer.