GDPR

Personuppgiftspolicy

Amrox Group AB (”TrygghetsVakten”, “vi”, “oss”) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. TrygghetsVakten utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs integritetslagstiftning GDPR.

Personuppgiftsansvar

TrygghetsVakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av TrygghetsVakten och i TrygghetsVaktens mobilapp. TrygghetsVakten ingår i Amrox-koncernen och bolaget Amrox Group AB har det övergripande ansvaret för koncernens varumärkens, därmed också TrygghetsVakten, verksamhet i Norden. Amrox Group AB är det företag som utövar ett dominerande inflytande på övriga företag koncernen. TrygghetsVakten har därigenom ett berättigat intresse att överföra personuppgifter till Amrox Group AB för interna administrativa ändamål samt för analys av kunders personuppgifter. Amrox Group AB innehar därmed personuppgiftsansvaret för varumärket TrygghetsVakten.

Personuppgifter som samlas in av TrygghetsVakten behandlas av Amrox Group AB för nedan angivna ändamål.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på info@trygghetsvakten.se eller via vanligt brev som skickas till Amrox Group AB, Västra Rydsvägen 122, 196 31 Kungsängen. Du kan också kontakta oss via vårt kontaktformulär på trygghetsvakten.se

Insamling av personuppgifter

Vad en personuppgift är
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel beställningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in
TrygghetsVakten samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig eller från användare av vår App.

Uppgifter som samlas in i samband med beställning och kontaktformulär
När du beställer en produkt från TrygghetsVakten eller hos en återförsäljare samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning. Det är uppgifter om namn, adress och betalningsinformation.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via kundtjänst, på e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn, adress och telefonnummer. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e-postadress.

Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter om er bostad, bostadens skick, ålder eller andra uppgifter om dig och din bostad.

Uppgifter som samlas in vid telefonkontakt
När du ringer till oss så lagrar vi ditt telefonnummer. Detta gör vi för att vi ska kunna kontakta er igen vid behov, eller om någon av våra återförsäljare skall kontakta er för att boka ett möte eller dylikt. Vi samlar också in och lagrar alla de personuppgifter som förekommer under samtalet.

Uppgifter som samlas in via kontaktformulär
Om du fyller i ett kontaktformulär på trygghetsvakten.se (kontakt) samlar vi in de uppgifter du uppger för vidare kontakt i ärendet. Om du registrerar en användare på vår App lagrar vi personuppgifter och e-postadress för att skapa inloggningen. Vi samlar också in uppgift om ditt lösenord på vår App.

När du gör en besiktning med vår App oss skapas en besiktningsidentitet i vår molntjänst. Besiktningsidentiteten omfattar i dessa fall samma personuppgifter som du lämnade till oss vid utförandet av din besiktning.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev
Om du väljer att prenumerera på TrygghetsVaktens nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. Om du väljer att lämna det kan det hända att dina personuppgifter ändå blir kvar i vår lagring i annat syfte, exempelvis för fullföljande av garantier.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster
När du använder någon av våra webbplatser, vår App eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. Om du är inloggad på vår App eller lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig
Vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har genomfört exempelvis en besiktning i vår App utan någon annan har gjort en där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Det samma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning, exempelvis en närstående.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kompletterar och uppdaterar vi dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Det gäller t.ex. adressuppgifter och telefonnummer.

Hantering och lagring av personuppgifter

TrygghetsVaktens rättsliga grund att behandla dina personuppgifter
TrygghetsVakten behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av order, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser såsom garanti. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis garantivillkoren.

Administration av din beställning / garantiregistrering
För att kunna leverera de produkter samt garantier du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att ställa ut ordrar, följesedlar och garantidokument, för att göra planering av återbesök och genomföra betalningen av de produkter du har beställt. Om du har beställt tilläggstjänster, såsom t.ex. serviceavtal eller liknande används uppgifterna på motsvarande sätt för att leverera dessa tjänster. Administration av din beställning inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar av betalkort och betalningar.

Kundvård
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och ordernummer för att identifiera dig och din beställning. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Utskick av information
När du har beställt en produkt av oss använder vi dina personuppgifter för att skicka orderbekräftelse, viktig information om din kommande leverans och framtida erbjudanden kopplade till produkten. Sådana utskick sker till den e-postadress som har lämnats i samband med beställning.

Inför och i samband med besiktning, besök och installation/efterkontroll skickar vi viktig information via SMS eller ringer till det mobilnummer som har angetts i samband med beställning / kontakt. Det kan t.ex. vara tidsbokning eller information om försening eller dylikt.

Vi skickar information om avvikelser, som t.ex. ombokning av besök eller försenad leverans. Sådan information kan skickas via e-post, brev, SMS eller lämnas via telefonsamtal beroende på avvikelsens art och vilka kontaktuppgifter vi har till dig.

Vi skickar betalningspåminnelser via e-post och SMS.

Marknadsföring och personifiering
Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av TrygghetsVakten för att kontakta dig per post, epost och SMS.

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Det är dels din e-postadress och dels uppgifter om din beställningshistorik. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de produkt och tjänsteerbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

På våra webbplatser använder vi information om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Anpassningen kan t.ex. vara att vi sparar chathistorik från dina tidigare besök på vår webbplats.

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser än trygghetsvakten.se.

I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de ska hjälpa oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföring efter dig. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies.

Utveckling av tjänster och service
Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. Det gäller också utveckling av våra produkter efter kunders önskemål och beteende och för att t.ex. åtgärda brister eller öka säkerheten.

I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Det kan dock förekomma att vi använder även personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant.

Lagkrav
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider
TrygghetsVakten följer god sed i branschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgifter och orderhistorik i fem (5) år om du inte har samtyckt till att vi kan spara dina uppgifter längre. Om du samtycker till det specifikt sparar vi dina personuppgifter i upp till 10 år beroende på garantitid.

Om du reklamerar inom två år från din senaste beställning sparar vi samtliga dina uppgifter i tio år.

I vår App sparas de uppgifter du har registrerat där så länge användaridentiteten är aktiv.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som ar gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

TrygghetsVaktens tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter
Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor och samtliga bolag i Amrox Group-koncernen har ett dataskyddsombud. Har ni direkta frågor om hur vi arbetar med personuppgiftslagen (PuL) eller dataskyddsförordningen (GDPR)– kontakta gärna info@trygghetsvakten.se.

Utlämning av personuppgifter

Microsoft
Vi använder oss av Microsofts officeprodukter för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Microsoft som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Microsoft vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.

Pyramid

Vi använder oss av Pyramid affärssystem för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Pyramid som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Crossnet i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Crossnet vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Interna IT-system
Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i våra order- och säljstödssystem, i vårt kundtjänstsystem och i ett system för datahantering och dataförbättring. Dessa system är till för att kunna leverera de produkter du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med leverans av dessa produkter. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Webbanalysföretag
Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Betallösningar
Vi använder oss av externa leverantörer för att hantera betalningar. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalningsinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt från oss.

Kontakttjänster
Vi använder oss av externa återförsäljare och leverantörer för att tillhandahålla information via telefon, mail och SMS inför och under en leverans av produkt och tjänst. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av telefonnummer, adress och mail.

Vi använder oss av en extern leverantör för att tillhandahålla chattfunktionalitet på vår hemsida. Leverantören får tillgång till den information som lämnas i chatten. Du godkänner leverantörens personuppgiftspolicy i samband med att du startar chattfunktionen.

Leverantörer av installationsrelaterade tjänster och återförsäljare
För att tillhandahålla en del av de produkter du har beställt från oss använder vi oss av underleverantörer och avtalspartners. Ofta är det nödvändigt att vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras.

Återförsäljare och digitala partners
När du köper en produkt från TrygghetsVakten via en återförsäljare eller en webbplats (digital partner) som vi samarbetar med för försäljning av våra produkter kan det förekomma att du själv lämnar personuppgifter till företaget eller webbplatsen. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.

Installatörer
Det händer att Vi hänvisar installation och besiktningsarbeten åt de av oss installatörer som finns runt om i landet. Dessa får tillgång till personuppgifter om de kunder som är intresserade av en kontakt med våra installatörer. Det är uppgifter om namn, adress, e-mail och telefonnummer till kunden. Överföringen av uppgifter sker antingen via email eller via telefon.

Utlämning till tredje land
Eftersom vi arbetar med digitala partners som kan vara lokaliserade utanför EU/EES-området betyder det att personuppgifter kan komma att överföras till samarbetspartners i dessa länder för samma ändamål som beskrivs ovan. Oavsett vilket land TrygghetsVakten överför dina personuppgifter har Vi en skyldighet att tillse att en god skyddsnivå föreligger för dina personuppgifter vilket Vi självklart gör.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på trygghetsvakten.se, i vår App, vid kontakt med våra anställda eller hos en återförsäljare till oss.

Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?

Du skriver och begär ett registerutdrag från TrygghetsVakten. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-post. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag – till TrygghetsVaktens Personuppgiftsombud”.

Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen

Så här kan du skriva:


Personuppgiftsutdrag – till TrygghetsVaktens Personuppgiftsombud

Härmed ansöker jag om information enligt 26 § personuppgiftslagen.

…………………………………………………………………
(Ort och datum)
………………………………………………………………..
(Namnteckning)
……………………………………………………………….
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

(e-mail/telefonnummer)
…………………………………………………………………….


Rätt till kontroll över dina personuppgifter
Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

Cookies

På trygghetsvakten.se och våra andra webbplatser använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt. Det kan förekomma att vissa personuppgifter hanteras av cookies på trygghetsvakten.se. För denna hantering gäller förutom vår personuppgiftspolicy också vår cookiepolicy.

Om du vill klaga

Den som anser att ett företag bryter mot PUL eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats